Memòria Valencianista.cat · Logo
 
 

memoriavalencianista.cat és un projecte de recuperació de la memòria històrica impulsat per la Fundació Josep Irla, que té per objectiu referenciar les personalitats, publicacions, entitats, fets... més rellevants relacionats amb la història del valencianisme.

memoriavalencianista.cat s'ha iniciat l'octubre de 2012 —amb l'assessorament de Ricard Camil Torres Fabra, professor d'història contemporània de la Universitat de València— amb 203 entrades corresponents a les biografies de les principals personalitats de la història del valencianisme i 4 publicacions.

Tres han estat els criteris bàsics per incloure l'entrada d'una personalitat en aquest lloc web: haver estat membre d'alguna entitat valencianista; o haver escrit tota o part de la seua producció en llengua catalana; o haver estat un dels signants de les Normes de Castelló de 1932.

Un projecte tan ambiciós com memoriavalencianista.cat —que  s'anirà ampliant periòdicament amb noves seccions— ha de ser forçosament una obra col·lectiva i de llarg abast en el temps, per això convidem tothom a participar-hi, a fer-nos arribar les dades de què disposeu (biografies, fotografies, documents...) de qualsevol persona vinculada a la història del valencianisme, per així anar ampliant i millorant aquest lloc web, amb la voluntat que tota la informació aquí recollida, i de lliure accés a Internet, sigui útil a qualsevol persona interessada en la recuperació de la memòria històrica en general i en la història del valencianisme en particular.

CSM  Casto Sorlí Moliner
IRM  Iris Ruiz i Marquès
JABM  Josep Antoni Boix i Molins
JCM  Jaume Crespo i Martínez
JPA  Josep Palomero i Almela
JVS  Josep Vall i Segura
LSC  Laura Sellarès i Centelles
MAAC  Maria Àngels Alcolea i Campos
PEBE  Pere-Enric Barreda i Edo
PNB  Pilar Navarro i Borràs
RCP  Raül Castanyer i Pinto
VPA  Vicent Pitarch i Almela
VSR  Vicent Sampedro i Ramo        © Fundació Josep Irla, 2019 · Avís legal